Kristína Križanová

lekárka

Ľubica Čekovská

skladateľka

Anna Polcková

evanielická farárka

Emília Rigová

vizuálna umelkyňa

Kristína Križanová

lekárka

Ľubica Čekovská

skladateľka