Emilia Rigová

vizuálna umelkyňa

Mám pocit, že celý život
bojujem a niečo
dokazujem. Že stále
vysvetľujem, čo nie som
alebo čo som. Je zároveň
pravda, že energia, ktorú
z toho cítim, mi dáva
príležitosť rásť.

Emília Rigová a.k.a Bári Raklóri

(1980, Trnava, žije striedavo v Banskej Bystrici)

Emília Rigová skúma priepustnosť hranícľudskej identity a jej prístup k tvorbe jerozhodne genderový. Kriticky nahliada nastereotypy spojené nielen s vnímaním svojhorómskeho pôvodu, ale aj s globálnymfungovaním narácií v kultúre a umení vôbec.

Vizuálne, ale aj kurátorsky a publicisticky, skúma problematiku dynamiky potláčania etnických či sexuálnych menšín v dejinách av súčasnosti. Zaujíma ju manipulácia väčšinového diskurzu a skresľovanie kolektívnej pamäti – venovala sa napríklad téme rómskeho holokaustu. Zo svojej špecifickej ženskej pozície vedome nastavuje zrkadlo spoločnosti formou digitálne manipulovaných obrazov, objektov, videí a performancií, ktoré sú neraz fyzicko mentálnymi skúsenosťami aj za cenu bolestivého testovania vlastnej duševnej atelesnej výdrže.